×
Mobil Tarayıcının Rengini Değiştirme
 21 Nisan 2017-İnternet
Mevcut tarayıcı rengi (adres çubuğunun bulunduğu alan) varsayılan olarak "açık gri"dir. Hatta RGB kodları ile rgb(242,242,242) değerlerine sahiptir.
İlk olarak web projenizi açmalı ve  kaynak kodlarını düzenlemelisiniz.Aşağıdaki kodları alın ve head etiketlerinin arasına yapıştırın daha sonra renk kodunun olduğu yere istediğiniz renk kodunu yapıştırın.

<head>
    <!-- Chrome, Firefox OS and Opera -->
    <meta name="theme-color" content="#000000">
    <!-- Windows Phone -->
    <meta name="msapplication-navbutton-color" content="#000000">
    <!-- iOS Safari -->
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="#000000">
</head>